Poniżej znajdują się dwa różne zachowania menedżera i ich wpływ na zachowanie pracownika:

1️⃣ Menedżer pyta pracownika „Jak się masz?”, „Czy jest coś w czym mogę Ci pomóc, abyś mógł / mogła wykonywać swoją pracę jeszcze lepiej?”.

👉 W takich warunkach pracownik czuje, że może być sobą, pokazywać się z jak najlepszej strony, angażować się w swoją pracę.

2️⃣ Menedżer szuka okazji, aby złapać pracownika na tym, że coś robi źle, ciągle sprawdza, czy wszystko jest dobrze zrobione, kontroluje każde zadanie.

👉 W takich warunkach pracownik się nie wychyla, robi minimum swojej pracy, aby tylko odebrać wypłatę.

Ten sam pracownik w tych dwóch różnych sytuacjach zachowuje się odmiennie. Przez co jeśli pracuje bezpośrednio z Klientem, Klient będzie miał zupełnie inne doświadczenie z kontaktu z firmą, którą pracownik reprezentuje.

I nie jest to kwestia pracownika.

Jest to kwestia lidera.

Często menedżerowie krytykują pracowników. Mówią, że potrzebują lepszych ludzi, ale rzeczywistość jest taka, że to nie jest kwestia pracowników, a lidera.

Wszystko zależy od tego jakie środowisko do pracy stworzy lider.