Według Gallupa 44% pracowników na całym świecie twierdzi, że jest zestresowanych.

Jednak w tej grupie, to menedżerowie są najbardziej narażeni na wypalenie zawodowe i zniechęcenie.

Dlatego jeśli jesteś szefem / szefową kadry kierowniczej szczególnie sprawdź poniższe sposoby:

➡️ zacznij od słuchania
Zadbaj o to, aby poznać potrzeby swoich menedżerów oraz ustal sposoby jak ich wspierać, aby mogli być efektywnymi liderami.

➡️ popraw komunikację przywódczą
Wg badań Gallupa tylko 3/10 menedżerów zdecydowanie zgadza się, że ich przełożony informuje ich o tym, co dzieje się w firmie.
Zapewniając prostą, regularną komunikację na temat celów i zasad organizacji, menedżerowie mogą skuteczniej wzmacniać i komunikować priorytety swoim zespołom.

➡️ rozwijaj swoich menedżerów
Wg Gallupa tylko 48% menedżerów zdecydowanie zgadza się, że posiada obecnie umiejętności potrzebne do bycia wyjątkowymi w swojej pracy.

➡️ zapewnij wsparcie coachingowe, aby zapobiec wypaleniu zawodowemu
Gallup zaleca cotygodniową rozmowę z każdym członkiem zespołu.
Jeśli chcesz naprawdę wspierać swoich menedżerów, spędzaj z nimi więcej czasu.
Menedżerowie muszą mieć poczucie, że ich przywódcy troszczą się o nich i że otrzymują ciągły rozwój w swojej karierze.

➡️ stwórz społeczność
Liderzy muszą budować społeczność swoich menedżerów, aby mogli się wzajemnie wspierać oraz udzielać wzajemnego mentoringu.

Rola menedżera nie jest łatwa, ale daje dużo satysfakcji, która wynagradza chwilowe trudy.