Mamy początek roku. Pomału zbliża się czas podsumowań projektów, zadań, targetów, celów założonych na ten rok. Tego co zrealizowałaś i tego czego nie zrealizowałaś. 
Niewątpliwie rozmowa roczna może być stresująca. Ale zastanów się przez chwilę jakby to było, gdyby w tym roku taka nie była. Co by się musiało zmienić, abyś w tym roku podeszła do niej bez stresu? Co by Ci mogło pomóc?
Jednym z takich elementów jest przygotowanie. Za pomocą 6 poniższych kroków możesz wykonać rzetelne podsumowanie własnych działań.

Jak się przygotować do rozmowy rocznej w 6 krokach?

1️⃣ Sięgnij do materiałów z ostatniej rozmowy rocznej.
2️⃣ Wypisz w punktach, jakie cele zostały Ci postawione na ten rok.
3️⃣ Do każdego z celów wypisz jakie działania podjęłaś miesiąc po miesiącu, aby je zrealizować.
4️⃣ Oceń na skali (np. 0-5) wykonanie każdego z celów.
5️⃣ Jeśli są cele, których nie zrealizowałaś, zastanów się:
📌 na ile są one istotne?
📌 na ile ich nie wykonanie wpłynie na Twoją ogólną ocenę?
📌 jeśli nie są istotne i nie wpłyną na Twoją ocenę, to wypisz rzeczowe argumenty, którymi posłużysz się podczas rozmowy rocznej
📌 jeśli są istotne i wpłyną na Twoją ocenę, to dopisz je do listy celów częściowo zrealizowanych i postępuj według kroków poniżej
6️⃣ Jeśli są cele, które zrealizowałaś na ten moment częściowo, to:
📌 wypisz jakie działania chcesz podjąć, aby móc uznać cel za zakończony
📌 jaki efekt pozwolą Ci te zadania osiągnąć?
📌 oszacuj ile czasu potrzebujesz, aby wykonać te zadania dla każdego z celów osobno
📌 zastanów się, czy cele są ze sobą powiązane, być może wykonanie tych samych działań wpłynie na realizację więcej niż jednego celu
📌 uporządkuj cele od najważniejszego do mniej ważnego
📌 mając wypisane działania, potrzebny czas oraz rangę celu, wybierz nad którymi celami się skupisz w nadchodzących dniach
📌 zaplanuj w kalendarzu bloki czasowe dla działań realizujących te cele
Bądź przy tym sprytna. Pamiętaj o zasadzie Pareto. Wybierz 20% zadań, dzięki którym osiągniesz 80% efektów.
Powodzenia! Niech Twoja rozmowa roczna będzie bezstresowa! 🍀