MICROMANAGEMENT (MIKROZARZĄDZANIE)

CZY MIKROZARZĄDZANIE TO WINA MENEDŻERÓW? NIE!

SKĄD SIĘ ZATEM BIERZE MIKROZARZĄDZANIE?

Na początku naszej kariery najważniejszą kwestią jest bycie dobrym w naszej pracy. Często nasza praca powiązana jest z wiedzą, którą zdobyliśmy podczas studiów. Czasem robimy dodatkowe kursy, czy certyfikacje, aby jeszcze bardziej podnieść swoje kompetencje.

Mając wiedzę merytoryczną ciężko pracujemy. Firma, dla której pracujemy dodatkowo szkoli nas z tego jak najlepiej wykonywać pracę, jak używać narzędzi, oprogramowania.

Wszystko to ma na celu, abyśmy byli jeszcze lepsi.

Jeśli jesteśmy dobrzy w tym co robimy, będziemy awansować. I w pewnym momencie zostaniemy awansowani na pozycję, której celem będzie bycie odpowiedzialnym za ludzi, którzy wykonują zadania, które do tej pory my robiliśmy, ale nikt nas nie szkoli z tego jak to robić.

Dlatego mamy menedżerów, a nie liderów. No i menedżerowie wpadają w mikrozarządzanie.

Dlaczego? Bo wiedzą jak wykonać pracę, którą wykonuje pracownik lepiej, szybciej, ponieważ z tego powodu zostali awansowani.

Niestety nikt nas nie uczy jak być liderem. A szkoda, bo przywództwo jest umiejętnością, której można nauczyć się jak każdej innej.