W 1989 roku konsultant Sidney Yoshida przeprowadził badanie pod tytułem “Góra lodowa ignorancji” [“The Iceberg of ignorance”].
Z badania wynika, że im wyższy poziom w hierarchii organizacji, tym niższy poziom wiedzy o prawdziwych problemach firmy.
Yoshida zaobserwował, że liderzy organizacji byli świadomi jedynie czubka góry lodowej problemów.
Odkrył, że:
🔸100% problemów było znane pracownikom
🔸 74% problemów było znane team leaderom
🔸 9% problemów było znane managerom
🔸 4% problemów było znane top managerom
Oznacza to, że 96% problemów jest ukrytych pod powierzchnią wody.
Z czego to wynika?
🔹Pracownicy obawiają się przekazać prawdziwy feedback, aby nie narazić się menadżerom
🔹Osoby pozytywnie nastawione mogą być lepiej postrzegane w organizacji, więc po co się narażać
🔹Brak wiary pracowników w to, że cokolwiek się zmieni
I tak prawdziwe problemy są zamiatane pod dywan.
Zadaniem managerów wszystkich poziomów jest tworzenie takich warunków do pracy, takiej kultury organizacyjnej, które wspierają dzielenie się doświadczeniem, wiedzą i informacjami.
W przeciwnym wypadku top management myśli, że podejmuje decyzje mając wszelkie informacje, a to nie prawda. Aby te decyzje były lepsze, musi nastąpić przepływ informacji także od dołu do góry.
Jeśli w danej firmie jest wiele elementów, które nie funkcjonują najlepiej, to początki mogą być trudne dla managementu. Ale posiadanie tych informacji jest kluczowe, aby uzdrowić organizację.
A jak jest u Ciebie? Mówisz otwarcie co działa, a co nie?