Przywództwo sytuacyjne zakłada dostosowanie stylu przywództwa do konkretnej sytuacji i potrzeb zespołu.

Elastyczność w podejściu do zarządzania jest kluczowa, ponieważ różne sytuacje wymagają różnych strategii i podejść.

Dobry lider potrafi ocenić sytuację, zrozumieć potrzeby zespołu i dostosować swoje zachowanie w sposób, który najlepiej wspiera osiągnięcie celów.

To umiejętność adaptacji i reagowania na zmieniające się warunki sprawia, że przywództwo staje się bardziej efektywne i skuteczne.

Czy zatem lider zawsze jest taki sam?